Buskerud Bildende Kunstnere
Informasjon om Novemberutstillingen 2020

HENTING AV VERK:

ONSDAG 6. JANUAR kl 15-18
Er du forhindret fra å hente arbeidet selv, må du få hjelp av andre til å gjøre det for deg. Museet har ikke anledning til å oppbevare arbeider utover utstillingsperioden.NOVEMBERUTSTILLINGEN 2020, digital visning:

Placeholder image


Novemberutstillingen er en årlig utstilling arrangert av Buskerud Bildende Kunstnere i samarbeid med Drammens Museum. Alle som er bosatt i, eller har tilknytning til det som tidligere het Buskerud, kan sende inn arbeider.
Utstillingen blir juryert av styremedlemmer i BBK pluss to eksterne jurymedlemmer utnevnt av styret.
Søknad til novemberutstillingen foregår i 2 omganger, først ved digital innsending, deretter, for de som går videre, ved innlevering av verk til 2. juryering.
I år kom det inn 304 verk av 124 søkere til første juryering. Det var 45 søkere med 69 verk som gikk videre, hvor til slutt 30 kunstnere med 36 verk ble antatt. Av dem var det 7 debutanter.

Juryen i 2020 består av:
Yola Tsolis, Marius Dahl, Rune Guneriussen, Liilian Saksi, Javier Barrios.

Prisene «Årets mest markante verk» og «Årets debutant» skal utdeles, og juryeres av NBKs nasjonale jury, Terje Roalkvam og Espen Dietrichson.

Styret i BBK ser på Novemberutstillingen som sitt viktigste enkeltarrangement. Her møter publikum fylkets profesjonelle kunstnere side om side med debutanter og andre som står på terskelen til en kunstnerisk løpebane.

Utstillingen er støttet av Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune.Årets Debutant, Dorthe Herup, og vinner av Årets mest markante verk, Øystein Pålssønn Lønvik.
"Brutt Hav", Øystein Pålssønn Lønvik


Farmor Johanne, Dorthe Herup


Juryens begrunnelse:
Prisen for årets mest markante verk går til en skulptur som juryen ble umiddelbart fascinert av. Verket er abstrakt, der de viktigste elementene utgjør forskyvninger i en stram komponert flate, satt opp mot en tilsynelatende vilkårlig bruddflate. Verket er utformet i tre og stål og kunstneren har evnet å la materialenes iboende karakter få skinne igjennom i det ferdige verket. Skulpturen berører nesten gulvet og strekker seg opp i en tydelig dynamisk bevegelse. Uttrykket er både formsterkt og tvetydig. Skulpturens tittel er «Brutt hav» og er laget av kunstneren Øystein Pålssønn Lønvik. Han er en av årets debutant og er født i 1992.

Årets debutantpris går i år til et tekstilt verk. I bearbeidet billedvev har kunstneren tatt utgangspunkt i et fotografi, et familiebilde med tradisjonell oppstilling. Verket makter å være en tradisjonell billedvev, og med påsydde elementer, gis verket en karakter av å være bygget opp av skraverte flater. Juryen synes dette beriker verket både som billedvev og verkets gjengivelse av det fotografiske forelegget. Verket har tittelen «Farmor Johanne» og er laget av Dorthe Herup, født 1953.