Buskerud Bildende Kunstnere


HVA SKJER:

ÅRSMØTE FOR BBK
Mandag 9. mars klokken 18:00 på Buskerud Kunstsenter.

MERK: Saker fra medlemmene må sendes til styret senest
mandag 9. februar.

Medlemmene oppfordres til å sende inn forslag (innen 14 februar) til kandidater for de verv som er på valg ved årsmøtet 2020:

Styret i BBK: 2 verv på valg 2020-2022
Vara til styret i BBK: 1 verv på valg 2020-2022
Nominasjonsutvalget i BBK: 1 verv på valg 2020-2022
Styret i Buskerud Kunstsenter: 1 verv på valg 2020-2022
Representantskapet i Buskerud Kunstsenter: 2 verv på valg 2020-2022
Representantskapet i Østlandsutstillingen:1 verv + vara på valg 2020-2022
Juryen til Østlandsutstillingen:
Todimensjonal
Tredimensjonal
Audiovisuell

Se også under fanen "OM BBK" for nærmere informasjon om hvem som sitter i de ulike vervene.

Kandidater sendes til nominasjonsutvalget ved Daina Deksne Gundersen, e-post: daina@dainadg.com innen torsdag 14. februar 2020.

Dagsorden og sakspapirer vil sendes til medlemmene innen
mandag 24. februar.

Sakspapirer til årsmøtet kan lastes ned her:
BBK Årsmøte 2020 – Saksdokumenter

Saker dere ønsker å ta opp på repesentantskapets årsmøte i Buskerud Kunstsenter må behandles på årsmøtet i BBK. Fristen for å sende inn saker er torsdag 9, februar. Saker sendes til styret i BBK.

Informasjon fra Buskerud Kunstsenter:

Varsel om Representantskapets årsmøte for Buskerud Kunstsenter.
Buskerud Bildende Kunstnere
NK- Viken

Tidspunkt : Mandag 11. MAI 2020 Kl. 17.00 –Kl. 19.00

§ 3.3 Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet.

Forslag fra enkeltmedlemmer i grunnorganisasjonene kan bare fremmes gjennom deres respektive årsmøte.

Forslagsstiller i mindretall kan kreve at forslaget stilles direkte til Representantskapet.

§ 3.4 Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er ført opp i henhold til årsmøtes dagsorden.


KUNSTGEIST våren 2020


Velkommen til et spennende og aktivt program på Buskerud Kunstsenter denne våren!

Med åtte årlige utstillinger i galleriet og ulike kunstfaglige arrangementer ønsker Buskerud Kunstsenter å representere og bidra til utviklingen av samtidskunstfeltet lokalt og nasjonalt. Gjennom arrangementsserien KUNSTGEIST inviteres publikum til en rekke kunstfaglige kveldsarrangementer, som kan inspirere, gi faglig påfyll og være en sosial møteplass. Vårens program inneholder en filmvisning, to kunstnersamtaler og tre foredrag om samtidskunst. KUNSTGEIST er et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud Kunstsenter og Buskerud Bildende Kunstnere. Alle arrangementene er gratis og åpne for alle.

Vi starter året med å vise den kritikerroste filmen The Square! Med sitt særegne, satiriske og sylskarpe blikk harselerer regissør Ruben Östlund over samtiden, kunsten og media. Denne filmen er et must for deg som synes samtidskunsten kan være spennende – men kanskje også litt selvhøytidelig?

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med to kunstnere som har tilknytning til Buskerud: Tyra Tingleff og Maria Pasenau. Tingleff har vokst opp i Hønefoss, og jobber med å utforske det abstrakte maleriet. Pasenau fra Mjøndalen har fått mye oppmerksomhet for sine personlige og intime fotografier, som representerer en motkultur til samtidens perfeksjonskultur.

Videre arrangeres det foredrag som utforsker ulike tematikker og tendenser innen samtidskunst. Gjennom tre foredrag lærer vi mer om hva som skjuler seg bak begrepet minimalisme, hvordan feminismen har påvirket den norske kunstscenen og hvorfor dadaismen kan være interessant i dag. Målet med foredragene er å gi deltakerne nyttige verktøy for å forstå samtidskunst, og passer for deg som er interessert i å lære mer om kunst, uansett forkunnskaper.

Vi ser frem til vårens program og håper å se deg en eller flere kvelder!

KUNSTGEIST er et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud Bildene Kunstnere og Buskerud Kunstsenter, og mottar støtte fra Buskerud Fylkeskommune og Fritt Ord.


Januar

KUNSTGEIST: Filmvisning: The Square
Tid: 21. januar kl. 19:30 (filmen begynner klokken 20:00) Sted: Union Scene, Multisal 1


Februar

KUNSTGEIST: Foredrag om minimalisme
Tid: 11. februar, kl. 18:00 Sted: Buskerud Kunstsenter


Mars

KUNSTGEIST: Kunstnersamtale med Maria Pasenau og Yola Maria Tsolis
Tid: 5. mars, kl. 18:00 Sted: Buskerud Kunstsenter


April

KUNSTGEIST: Foredrag om feminisme i norsk kunst
Tid: 28. april, kl. 18:00 Sted: Buskerud Kunstsenter


Mai

KUNSTGEIST: Kunstnersamtale med Tyra Tingleff og Yola Maria Tsolis
Tid: 28. mai, kl. 18:00 Sted: Buskerud Kunstsenter


Juni

KUNSTGEIST: Foredrag om dadisme
Tid: 9. juni, kl. 18:00 Sted: Buskerud Kunstsenter